marți, 15 decembrie 2015

Fișă de activitate – Tipologia lui Holland


Scopul activității:

Caracterizarea modelului

Exemple de profesii corespunzătoare tipurilor de interese, așa cum au fost clasificate de Holland

 

Holland consideră că oamenii manifestă interese diferite pentru lucrul cu oamenii sau obiecte și preferințe pentru lucrul cu idei sau fapte în funcție de tipul lor de personalitate: realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător și convențional.

Elevii vor nota câteva aspecte ce caracterizează aceste tipuri de personalitate:

  • Tipul realist se caracterizează prin tendința de a se îndrepta spre acele activități care presupun manipularea obiectelor și instrumentelor. Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice. Exemple de ocupații: mecanic auto, tâmplar, pompier, șofer de camion sau de autobuz, silvicultor, electrician.
  • Tipul investigativ se distinge prin înclinația spre cercetare și investigare în domenii diferite (biologic, fizic, social, cultural). Are de obicei abilități matematice și preferă să lucreze singur. Exemple de ocupații: antropolog, zoolog, chimist, geolog, fizician, botanist, redactor la o revistă științifică.
  • Tipul artistic manifestă atracție spre activitățile mai puțin structurate, care presupun o rezolvare creativă și oferă posibilitatea de autoexpresie. Au abilități artistice și imaginație. Exemple de ocupații: muzician, romancier, actor, jurnalist, artist plastic, creator de desene animate.
  • Tipul întreprinzător preferă să lucreze în echipă unde-și dorește să fie lider, să dirijeze, evită domeniile care implică o muncă foarte dificilă, preferându-le pe acelea care îi pun în valoare abilitățile oratorice și manageriale.. Exemple de ocupații: agent de vânzări, ghid turistic, șef de raion în magazin, agent de asigurări, crainic radio-tv, director de publicitate, procuror.
  • Tipul social este interesat de activități care implică relaționare interpersonală. Preferă să ajute oamenii să își rezolve problemele sau să îi învețe diverse lucruri. Exemple de ocupații: Profesor de liceu, logoped, asistent social, director al unei tabere de tineret, expert în delincvența juvenilă.
  • Tipul convențional se îndreaptă spre acele activități care se caracterizează prin manipularea sistematică și ordonată a unor obiecte într-un cadru bine organizat și definit. Are abilități secretariale și matematice, ceea ce îl face potrivit pentru activități administrative. Exemple de ocupații: contabil, grefier, operator calculatoare, casier, profesor de afaceri, revizor financiar.

Elevul va alege două tipuri de personalitate care consideră ca i se potrivesc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Doar o vorba sa-ti mai spun