marți, 5 iulie 2011

PLECAREA GHIZILOR

(Prezentare făcută la „CERCUL CRIMSON”)


Notă: Această comunicare a fost prezentată la întîlnirea Cercului Crimson în Woodland Parc, Colorado, la casa lui James şi Azaya Deuel. Proprietatea lor este într-o zonă rurală la marginea unei păduri naţionale. A fost o după amiază senină de sfîrşit de vară, cu aproximativ 25 de Lucrători Pentru Iluminare. Întîlnirea a avut loc într-un cort cu un foc de tabără în centru. De îndată ce comunicarea a început, cerul s-a întunecat şi tunete puternice se auzeau de aproape.

TOBIAS: Şi aşa este dragii mei prieteni, că noi ne strîngem laolaltă în această energie de furtună. Prietenul nostru drag prin care noi comunicăm, pe care îl numim Cauldre (numele său adevărat este Geoffrey Hoppe) a venit singur mai înainte în acest cort ca să pregătească energia şi să ne invite pe noi în spaţiul vostru. Noi i-am spus deja de schimbările care vor veni. Aceste schimbări vor afecta inima voastră, şi la fel vor afecta şi Pămîntul. Deci nu este o coincidenţă că voi auziţi tunetele cerului. Nu este o coincidenţă prietenii mei că vouă vă este frică de această furtună, pentru că acum este aproape. La fel de aproape este faptul că în această noapte noi vom vorbi despre frică. Vom vorbi despre frica în mijlocul haosului, în mijlocul furtunii. Totodată vom vorbi despre faptul de a sta într-un loc de pace în timp ce frica şi furtuna este împrejurul nostru. Toate lucrurile stau exact cum ar trebui să fie, sau aşa cum am spus de multe ori înainte, nu există coincidenţă.

Aşa cum am mai făcut în trecut, cerem permisiunea voastră de a vă lua în locuri necunoscute de voi. Voi o să auziţi cuvintele, o să aveţi cunoştinţă de corpul vostru fizic care este în acest cerc, în acest cort sacru, dar cu permisiunea voastră, spiritul şi cei care fac parte din familia voastră vă vor lua într-o nouă conştienţă în noaptea asta. Poate o să vă aduceţi aminte de această călătorie, sau poate nu. Aceasta va permite o mai clară comunicare a energiei şi o mai clară înţelegere a dragostei pe care noi o avem pentru voi. Acesta va fi posibil pentru că o să fiţi pentru un moment într-un loc şi în acelaşi timp cu cel care este cunoscut ca Adevăratul Sine. Cu permisiunea voastră cerem verbal sau în gînd ca voi să veniţi cu noi. Luaţi mîna ghidului vostru şi la fel mîna Spiritului şi vă vom duce într-un loc anume. Acum noi cerem de la prietenul nostru Cauldre să stea liniştit pentru un moment.

LINIŞTE.

Cei care ţes energiile în această noapte - şi ei sînt mulţi care vin în acest loc cu noi. Ei vin în acest spaţiu nou care este creat şi în timp ce transformările au loc, Eu Tobias voi vorbi prin Cauldre. La fel voi transmuta energie la acea persoană care este cunoscută ca Doctor (Dr. Melanie Wolf) şi la fel eu voi comunica într-adevăr prin fiecare dintre voi în această noapte.

De la început noi am spus că în tema Cercului Crimson vor fi multe schimbări în această perioadă de timp. Recent voi aţi intrat într-o energie nouă. Aceasta dă posibilitatea de a te muta într-un spaţiu nou. Acesta este tema pe care noi vrem să o împărtăşim şi să o discutăm cu voi în această noapte.

Acum, în această noapte, noi cerem ca voi să aprobaţi prezenţa naturii fără frică şi pe deasupra să aprobaţi şi prezenţa Îngerului vostru - fără frică - care este Adevăratul Sine. Noi vă cerem să staţi în acest spaţiu fără să vă fie frică de furtuna care este în jurul vostru, pentru că aceasta este o simplă metaforă care vine în viaţa voastră. Staţi în acest loc de pace, chiar dacă Pămîntul se mişcă şi cerul se zvîrcoleşte. Acela care poate sta în pace în asemenea furtună, este numit un Uman Iluminat.

Acum, înainte de a continua cu învăţătura noastră în această noapte, vom face o ultimă unificare a energiei acestui timp. Aici se află cineva care vine personal în faţa voastră să vă atingă şi să se reunească cu voi înşivă. Staţi pentru un moment liniştiţi ca să puteţi accepta Adevăratul Sine, Sinea ta Dumnezeiască în această realitate a voastră. Acest Adevăr de Sine doreşte foarte mult să fie cu voi înşivă pentru că este o veşnicie de cînd aţi fost conectaţi conştient. Simplu, lăsaţi ca îmbrăţişarea să aibă loc. Lăsaţi unificarea să aibă loc. Simplu, simţiţi dragostea de la Sine la Sine, Tu cu Tine, Spirit cu Spirit.

LINIŞTE.

Fiecare dintre voi în această noapte este într-un loc special, într-un timp special. Noi vă vom vorbi pentru un moment despre locurile unde aţi fost, cine sînteţi şi ce se va întîmpla în continuare. Fiecare ştie în inima sa că sînteţi îngeri nobili care v-aţi travestit într-o Umanitate de a treia dimensiune. Desigur voi sînteţi îngeri nobili. Aceşti îngeri nobili nu vor veni la voi în maşini nobile. Aceşti îngeri nobili, vor ieşi din voi şi voi ştiţi sigur că a fost tot timpul în voi.

Voi aţi fost cu toţii lucrătorii Universului. Nu numai în acest Univers conştient dar şi în alte Universuri înconjurătoare. Voi aţi fost în multe dimensiuni şi aţi avut multe experienţe. Sigur, fiecare dintre voi a lucrat unul cu altul în acele locuri. Este dificil de explicat într-o metodă liniară, trebuie să gîndiţi în idea unui cerc. Toate experienţele pe care le-aţi avut sînt cele care încă mai decurg în momentul de faţă. Nu este vorba numai de vieţile voastre pe Pămînt. Este vorba despre multe, multe identităţi pe care le-aţi avut în multe locuri pe unde aţi fost. Şi aşa a venit timpul pentru Spiritul vostru, să înţelegeţi despre echilibrul energiei, despre luptele şi bătăliile din Univers care au fost multe, lungi şi desigur toate părţile au fost obosite. În acele Universuri s-a înţeles că nu se poate ajunge la o rezoluţie naturală şi aşa a fost creat Pămîntul. Energiile şi modelul acelor energii au fost puse într-un loc anume şi acel lucru numit dualitate a fost impus în forţă. Atunci au fost chemaţi cei mai grandioşi Îngeri. Aceştia erau cei care au experimentat şi au îndurat cel mai mult. Ei au venit aici şi experienţa lor am numit-o noi „experienţa finală a Primei Creaţii”.

Aşadar, dragii mei prieteni, acei îngeri sînteţi voi şi ceilalţi care locuiţi pe acest Pămînt. Voi aţi venit aici pe Pămînt şi aţi trăit multe vieţi. Însă istoria voastră, originea voastră se întinde mult mai departe în acest Univers. Se întinde în toate creaţiile. Acest timp pe Pămînt a fost ca şi o clipire a ochiului. Voi aţi trăit sub un voal neştiind cine aţi fost şi nu aţi crezut nici atunci cînd Domnul vostru a venit să vă spună. Cînd îngerii au venit şi au apărut în visele voastre nu aţi crezut vorbele lor. Dualitatea, voalul a fost foarte puternic, căci fiecare dintre voi a continuat şi a ales să se reîntoarcă pe Pămînt viaţă după viaţă.

Noi am plîns cu lacrimi pentru că nu ne-am putut imagina ce înseamnă să nu ştii de conexiunea ta cu acel UNUL. Acesta este într-adevăr durerea cea mai mare. Acesta este într-adevăr ceea ce biserica voastră numeşte „păcatul originar”. Dar nu este un păcat. Este o onoare ce aţi luat-o cu voi. Voi aţi acceptat să uitaţi complet cine sînteţi. Oh, dragii mei prieteni, noi ne uităm la fiecare dintre voi şi voi tot nu realizaţi... voi încă şi acuma intelectualizaţi această concepţie... o să simţiţi ce şi cum este în inimile voastre. Ziua aceea va veni în curînd.

Acum, drumul vostru pe Pămînt... lăsaţi-ne să vorbim despre aceasta pentru un moment. La început trebuie să clarificăm ceva, pentru că oamenii şi în special lucrătorii care lucrează pentru iluminare se îngrijorează pentru asta. Ceea ce noi vrem să spunem în această noapte, o facem în adevărul nostru şi adevărul Spiritului. În nici un fel nu înseamnă să facem pe unul mai bun sau mai rău, pentru că aşa cum ştiţi totul este UNUL. O să vă spunem despre drumul special pe care l-aţi urmat astfel că acum noi vă solicităm pe voi.

Din toţi îngerii care au venit pe Pămînt, printre ei într-adevăr a fost un grup special. Este cea ce cunoaştem sub numele de familie. Sînteţi voi şi plus 8 milioane de Lucrători Pentru Iluminare care sînt pe moment pe acest Pămînt. Fiecare dintre voi are atribuţii speciale, diferite de restul oamenilor. Fiecare dintre voi a venit cu o atribuţie energetică, particulară şi sînteţi într-adevăr diferiţi de restul omenirii. Dacă te uiţi pe drumul tău şi a celorlaţi din vieţile anterioare, vei vedea că aţi fost cei încorporaţi în diferite religii, căutări spirituale pentru iluminarea omenirii. Acum, ceilalţi Umani care împart Pămîntul cu voi sînt la fel ca voi pentru că şi ei au diferite atribuţii unice de energie. Dar în această noapte vom vorbi despre voi. Fiecare dintre voi a venit cu abilitatea de a transporta şi de a păstra o cantitate mare de lumină. Această lumină a fost ascunsă de voi înşivă, dar a fost conectată de grătarul Pămîntului şi de deasupra lui pentru a susţine echilibrul specific. Această lumină – lumina de cristal din voi – Lucrătorii Pentru Iluminare, a produs un echilibru suficient şi o conexiune între dimensiunea a treia şi regatele celeste. Deci voi aţi transportat această energie foarte bine chiar dacă nu aţi fost conştienţi că o duceţi cu voi.

A fost ştiut de voi şi de spiritul vostru că va veni timpul de-a lungul istoriei Pămîntului cînd se va dezvălui atribuţiile acelor energii de lumină lichidă. Fiecare dintre voi ştie precis că acest timp este acum pentru voi, fără ca noi să pronunţăm cuvintele. De aceea fiecare dintre voi simte în momentul de faţă o schimbare în viaţa sa interioară. Din cauza asta voi sînteţi neliniştiţi şi plini de anticipări. Oh, dragii mei prieteni, noi auzim promisiunile pe care le faceţi zilnic, că o să continuaţi să păşiţi pe drumul vostru ales de voi. Voi ştiţi în adîncul vostru de ce aţi venit pe Pămînt în această perioadă. Acest loc pe care voi îl numiţi Pămînt trece printr-o schimbare de care voi vă daţi seama. Alţii în jurul vostru poate nu sînt aşa de sensibili la ceea ce se petrece, dar voi ştiţi precis. Într-un anume fel treceţi printr-un tunel. Acesta este un tunel de dimensiuni, un tunel de timp şi spaţiu, un tunel de transformare a energiei. Treceţi prin ceva care schimbă totalmente adevărata natură a voastră, în primul rînd. După aceea voi puteţi ajuta la procesul schimbării celorlalţi, după aceea a întregului Pămînt, urmînd întregul Univers.

Acest grup, această familie care se numeşte „familia de Lucrători Pentru Iluminare” pe această planetă, sînteţi într-adevăr printre primii care treceţi prin acesta. Aceasta implică la început şi în principal transmuterea fricii din Sinea voastră. Cînd treceţi prin frică puteţi să-i transmutaţi toată energia şi să o schimbaţi într-o energie de dragoste. Energia va fi folosită ca „sămînţă”, ceea ce noi numim a Doua Creaţie. Acesta este un lucru foarte impresiv şi pe care îl faceţi fără să ştiţi într-adevăr cine sînteţi. Cea mai mare problemă pe care toţi o întrevăd are de-a face cu frica. Această frică se va ivi în faţa voastră precum şi înlăuntrul vostru. Noi vă rugăm să treceţi prin frică dansînd. Aşa cum furtuna s-a apropiat în această noapte, aşa şi frica a crescut în fiecare dintre voi, pînă v-aţi întrebat dacă nu cumva trebuie să căutaţi un alt adăpost. Şi totuşi voi aţi fost în stare să treceţi prin acea frică. Voi aţi ştiut că puteţi transmuta acea energie de frică şi totodată aţi ştiut că sînteţi într-un loc ferit. Frica seamănă cu o greutate care încearcă să vă tragă jos pînă la glezne. Cîteodată o să vă pară că este ca un zid de netrecut. Dar, prietenii mei dragi, cînd aceasta se întîmplă – simplu, aduceţi-vă aminte cine sînteţi. Simplu, aduceţi-vă aminte de aceste cuvinte: „EU SÎNT CE EU SÎNT, EU SÎNT TOT CE EU SÎNT, EU SÎNT TOT CE EU SÎNT ŞI TOT CE ESTE, EU SÎNT UNU”. Luaţi această energie, prietenii mei dragi, şi treceţi prin toată frica care apare în viaţa voastră. Este bine să treci repede prin ea, pentru că dacă te opreşti, aştepţi sau amîni, frica se va dezvolta mai tare. Frica originară care iniţial a fost ca o pietricică, va creşte cît un bolovan şi după aceea cît un munte. Treci repede prin frica ta. Adu-ţi aminte cine eşti.

Voi aţi mers pe un drum lung în această viaţă. Aţi suportat multe schimbări emoţionale. Acesta este semnătura Lucrătorilor Pentru Iluminare. Aţi suportat multe dificultăţi, viaţă după viaţă. Aţi umblat pe o cale dificilă dar totuşi aţi fost răsplătiţi frumos şi colorat. Acum aţi ajuns într-un loc dificil. Toate zilele acestea, toate vieţile pe care le-aţi umblat, aţi fost călăuziţi după cum deja ştiţi. În jurul vostru au fost Îngerii şi Ghizii voştri. Acum ei s-au schimbat, dar întotdeauna a fost un grup în jurul vostru. Aşa cum aţi învăţat în lumina anilor anteriori, ghizii voştri nu au putut să lucreze pentru voi, dar au putut să şoptească cuvinte de dragoste şi de încurajare în urechile voastre. Ei au venit noaptea şi au plîns, iar lacrimile lor au spălat cîteva dureri şi dificultăţi... întotdeauna aţi avut pe cineva în jurul vostru pentru că asta a fost munca noastră, să fim cei mai buni prieteni şi să fim ca o familie pentru voi.

Pe drumul vostru, ajungem într-un loc unde este o prăpastie. Peste această prăpastie nu este un pod de trecere, dragii mei. Pur şi simplu este o prăpastie adîncă. Nu puteţi vedea partea cealaltă a prăpastiei pentru că este o ceaţă care o înconjoară. De fapt voi nici nu ştiţi de ce vi s-a cerut să săriţi peste acea prăpastie.

Ajungînd la acest punct pe drumul vostru, este timpul ca noi să vă spunem vouă „La revedere”. Cei care au fost ghizii voştri sau au fost în acompaniamentul vostru, le-a venit timpul să-şi ia rămas bun. Noi nu putem merge acolo unde mergeţi voi. Cei care sînt şi au fost ghizii voştri viaţă după viaţă, prietenii celeşti care v-au vizitat nopţile, familia noastră care este Consiliul Crimson, nu poate merge cu voi împreună. Şi acesta este un lucru bun. Vă întrebaţi de ce, de ce trebuie să mergeţi în următoarea etapă a călătoriei voastre de unul singur. Răspunsul este foarte simplu. Nu este posibil ca voi să găsiţi divinitatea voastră, să recunoaşteţi pe Dumnezeul de Sine, dacă energia noastră intervine şi vă înconjoară. De aceea noi vă zicem la revedere, cel puţin pentru o perioadă de timp, trimiţîndu-vă singuri în călătoria voastră. Este timpul pentru fiecare dintre voi să vă reconectaţi cu acea parte care într-adevăr sînteţi.

Acum, apare frica! Staţi la marginea prăpastiei, neştiind cît de adîncă este şi desigur nici nu ştiţi să zburaţi în momentul de faţă. Timpul a venit pentru fiecare dintre voi să vă căutaţi sufletul, să-l chemaţi afară din Sinele vostru a tot ce sînteţi şi să staţi faţă în faţă cu frica pe care o aveţi, trecînd simplu prin ea. În acest moment, toate gîndurile intelectuale, raţionale pe care le aveţi, nu vor lucra deloc. Acesta este adevărul pe care noi vi-l dăm. Noi am spus înainte acestui grup la fel şi altora că în acest moment nu este cazul să mergeţi înapoi la cărţile voastre ca să aflaţi cum să treceţi prăpastia, pentru că acea carte nu a fost scrisă încă. Acum nu este timpul potrivit pentru a găsi siguranţă în cuvintele vechi pe care le-aţi citit în trecut. La fel nu este timpul potrivit să chemaţi ghizii voştri. Există o putere înaltă, de mare dragoste şi iubire care doreşte să fie chemată. Marea problemă de care vă loviţi este că voi şi întreaga Umanitate nu aţi fost capabili să aveţi încredere în voi înşivă. Aţi învăţat să aveţi încredere în mintea voastră. Cînd aţi dat de o problemă atunci aţi avut încredere în Spirit şi în ghizii voştri. Voi nu aţi fost puşi la încercare ca acuma, să aveţi încredere în voi Înşivă. Oh, dragii mei prieteni, acuma nu este nimeni în jurul vostru în care să vă încredeţi în afară de voi înşivă. Nu există cuvinte magice. Chiar şi cel mai mare Arhanghel care este prezent în această noapte, nu poate fi cu voi cînd treceţi prăpastia. Problema care se iveşte la voi este încrederea. O altă problemă este frica. Intenţia însă este divină.

Acesta este un moment binecuvîntat. Este un timp binecuvîntat prin care veţi trece cu toţii. Atunci cînd treceţi curajoşi prin frică, atunci cînd chemaţi la suprafaţă Tot Ceea Ce Sînteţi, cînd doriţi ca în inima voastră să deveniţi un divin Uman, lăsaţi intelectul să vă ghideze în dimensiunea a treia, iar inima voastră să vă aducă Acasă.

Acum este un timp divin. Totuşi o să mai fie furtuni în jurul vostru dar să nu vă uitaţi la ele. Nu daţi energie furtunii, pentru că oricum veţi avea parte doar de o cantitate mică de energie. Prin tot ceea ce veţi trece, vi se va cere prezenţa Totalităţii Voastre. Asta înseamnă că o să aveţi nevoie de mai mult somn ca să puteţi fi neclintiţi. La fel asta înseamnă să mîncaţi şi să beţi numai ce vă cere corpul. Toate astea înseamnă, dragii mei prieteni, să eliberaţi acele lucruri care vă ţin legaţi. În această noapte o să fie o mare ceremonie cînd veţi da permisiunea focului să preia toată energia care vă ţine legaţi şi să o transformaţi într-o energie nouă care vă va trece peste prăpastie. Noi nu vă dăm un timp limitat pentru aceasta. O să se întîmple fiecăruia într-un moment din viitorul apropiat. În timp ce vă pregătiţi pentru aceasta, în timp ce totul se procesează în drumul vostru, veţi vedea multe schimbări pe dinafară, adică pe Pămînt. Şi Pămîntul a hotărît să elibereze toate energiile vechi.

Vor fi mari bubuituri pe Pămînt în multe părţi ale lumii. Mulţi oameni vor decide să părăsească corpul fizic în acel timp. Ei ştiu la nivelul sufletelor lor că nu sînt pregătiţi pentru a trece prăpastia. Ei mai ştiu că voi o să aveţi nevoie de o energie echilibrată pe Pămînt. Ei vor crea un echilibru în afara dimensiunii a treia, care să suplinească energia de care voi aveţi nevoie. Da, puteţi spune că îşi dau viaţa lor ca voi să puteţi înainta. Ei ştiu în inimile lor că nu sînt pregătiţi să treacă prin acel lucru ca să aducă la suprafaţă divinitatea lor.

Acum, ce spunem noi par a fi vorbe mari. Mulţi dintre voi nici nu o să-şi amintească de aceste cuvinte. Noi însă vă re-confirmăm că tot ce am spus vine din locul cel mai adînc al adevărului.

În zilele care vin, dacă simţiţi că apare energia de frică, pur şi simplu treceţi prin ea. Simplu, să ştiţi să treceţi prin ea. Cînd mintea voastră o să vă ia la întrebări şi cînd o să întrebe „cine crezi că eşti tu”, atunci spune minţii tale că tu eşti una cu Spiritul. Reaminteşte minţii tale că serveşte bine scopurile pe Pămînt, dar nu ghidează şi nu dirijează viaţa ta.

Atunci, dragii mei prieteni, învăţaţi să aveţi încredere în voi Înşivă. Învăţaţi să aveţi încredere în voi înşivă, la cel mai înalt nivel. Să nu ne daţi problemele nouă. Să nu le daţi nici ghizilor voştri, nici arhanghelilor, pentru că ei nu pot să vă ajute în această perioadă de timp. Voi mergeţi singuri. Învăţaţi să aduceţi la suprafaţă cea mai adîncă încredere de Sine. Rugăciunile pe care le spuneţi cînd aveţi nevoie de putere trebuiesc dirijate la Dumnezeul de Sine, care sînteţi voi.

Va veni o zi cînd o să vă treziţi şi o să simţiţi că toate lucrurile au fost trase de sub picioarele voastre. În acest caz va apare o senzaţie de frică. Acesta este timpul în care cei care erau în jurul vostru au trebuit să se retragă. Poate să fie o senzaţie neplăcută dar nu uitaţi ceea ce v-am spus pînă acum.

Gîndiţi-vă că şi familia trece prin aceste senzaţii, familia celestă care stă împreună cu voi în acest cerc. Să ştiţi că într-o zi, cei care erau ghizii voştri şi cei care fac parte din familia Crimson se vor reuni cu voi. Cînd aceasta se va întîmpla, voi o să arătaţi şi veţi simţiţi diferit în comparaţie cu fiinţa Umană care stă aici astă noapte. Voi veţi fi diferiţi.

Noi vă iubim. Încă dăm din cap a uluire la tot ce aţi făcut. Într-adevăr este cel mai mare sacrificiu a uita cu adevărat cine sînteţi. Este timpul ca să vă treziţi.

ŞI AŞA ESTE!Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 1999 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Doar o vorba sa-ti mai spun